Karostech luotsaa suomalaisia yrittäjiä pk-yritysten Mestareiden Liigaan!

Karostech tarjoaa kasvuhakuisille yrittäjille EU:n Horizon 2020 pk-yrityksille suunnatun rahoitusinstrumentin hakemusten valmistelua kovalla ammattitaidolla. ”Valitsemme tarkkaan asiakkaat, joita lähdemme auttamaan rahoituksen piiriin. Yrityksellä pitää olla ainutlaatuinen tuote- tai palvelukonsepti ja todellista potentiaalia tehdä kansainvälinen läpimurto. Keväällä teimme sopimuksen innovatiivisia lämmitysjärjestelmiä valmistavan PolarSol Oy:n kanssa, jolle varmistimme ensimmäisenä pohjoiskarjalaisena yrityksenä pääsyn Horizon 2020 SME Instrument- rahoitusohjelmaan” – kertoo Karostech Oy:n yrittäjä, toimitusjohtaja Ilkka Kakko. Lisätietoa PolarSolin sivuilla: http://www.polarsol.com/news/polarsol-valittu-horisontti-2020-pk-instrumentin-rahoituksen-saajaksi.html.

Horizon2020 pk-instrumentti on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Dr. Bernd Reichert, Head of SME Unit European Commission, vertaa rahoitusohjelmasta kertovassa esityksessään rahoituksen piiriin valittavia yrityksiä Mestareiden Liigan huippujoukkueisiin. Suomessa rahoitusta koordinoi Tekes, mutta hakemukset tehdään kuitenkin suoraan EU:n viralliseen hakijaportaaliin. Lisätietoa ohjelmasta Tekesin sivuilta: http://www.tekes.eu/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/ .

Ensimmäisessä vaiheessa yritys saa komissiolta 50.000 euroa kansainväistymiseen tähtäävän liiketoimintasuunnitelman tekemiseen sekä tuote- tai palvelukonseptin pilotointiin. Vaiheessa 2 tarjolla on jopa kaksi miljoonaa euroa komissiolta tulevaa avustusta kansainvälistymisen toteuttamiseen.

Hakemuksen valmistelu on 3-4 viikon projekti, jonka aikana Karostechin asiantuntijat perehtyvät yrityksen liiketoimintaan ja laativat yrittäjältä saadun tiedon pohjalta hakemuksen EU:n hakujärjestelmään. Varsinaisen hakemuksen lisäksi tiivis sparraus projektin alkuvaiheessa auttaa yrittäjiä virtaviivaistamaan prosessinsa sekä liiketoimintasuunnitelmansa.

Haku on parhaillaan käynnissä ja seuraava hakemusten jättö on 17. syyskuuta mennessä, joten ripeällä toiminnalla saamme hakemuksen tehtyä. Jos kiinnostuit, niin ota viipymättä yhteyttä.

Lisätietoa tästä ohjelmasta saat soittamalla Ilkalle p. 050 5362941.

 

Karostech Ltd
About The Author
llkka is an experienced visionary with a very diverse professional background. He has worked in managerial positions in big industrial companies and in a public innovation intermediary organization. He has also multiple experiences as an entrepreneur or a major shareholder and board member in several business fields like consultancy, financial services, leisure and creative industries and MLM marketing. Ilkka has served as a board member in several publicly quoted companies in Finland.

There are no comments yet, but you can be the firstLeave a ReplyTime limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Twitter Feed

Post-normal era and new paradigms, future oriented consultancy company with vision and great partner network.


Bad Authentication data.